تست مکزیمایزر

همه ما برای تصمیم گیری درست در مورد هر جنبه ای از زندگی خود با چالش بالایی مواجه هستیم. اینکه کدام انتخاب برای ما مناسب است و کدام انتخاب ممکن است به ضرر ما باشد مواجه هستیم. ما دو درجه سخت گیر (مکزیمایزر)  و سهل گیر برای مشخص کردن خصوصیات افراد در تصمیم گیری های زندگی در نظر گرفتیم که در ادامه می توانید با انجام تست مکزیمایزر پی به خصوصیات فردی خود ببرید.

در این تست شما از امتیاز 52 به عنون مبدا شروع می کنید. هر چقدر پاسخ به سوالات شما کمتر از 52 باشد شما فردی سهل گیر ( satisficer ) هستید. و هر چقدر عدد شما بیشتر از 52 باشد به همان مقدار شما فردی سخت گیر ( مکزیمایزر – maximizer )  هستید.

لازم به توضیح است خصوصیات افراد سخت گیر، ناشی از کمالگرایی آنها است. برای سنجش و آشنایی با میزان خصوصیات کمالگرایی خود می توانید تست کمالگرایی را نیز انجام دهید.

 

خصوصیات افراد مکزیمایزر

افراد موفق در دام عجیب و غریب درگیری ذهنی در کارهایی که انجام نداده اند می افتند. همیشه چیزهایی وجود دارد که رسیدن به آن ناممکن است. لذا افراد دارای خصوصیات مکزیمایزر نباید انرژی خود را روی اهداف دست نیافتنی و غیر ممکن قرار دهند. این عمل باعث می شود فرد از زندگی راضی نبوده و دنبال نسخه فوق عالی بودن خود باشد. این طرحواره باعث می شود، فرد سلامتی و شادی واقعی و نیز رضایت خود و دیگران، از زندگی فعلی را از دست داده و در تله معیارهای سرسختانه گرفتار شود.

افراد مکزیمایزر در بیشتر مواقع از خرید خود راضی نبوده و ممکن است احساس پشیمانی داشته باشند. به عنوان فردی تصمیم گیرنده بد در بین خانواده و دوستان شناخته می شود که این خصوصیات مناسب افراد راضی نیست. به عنوان مثال فرزند شما قصد دارد یک رشته تحصیلی را انتخاب کند و از شما نظر میخواهد که کدام رشته با توجه به شناختی که از او دارید پیشنهاد دهید. اگر تصمیم شما سخت باشد یا درست نباشد روی زندگی آینده فرزند شما تاثیر گذاشته و مسیر زندگی او را یا با موفقیت یا با شکست مواجه می‌کند.

در مدیریت سازمانی افراد مکزیمایزر به عنوان یک مانع و فرد نا مطلوب برای مدیریت سازمان محسوب می شود. دستورالعمل ها، بخش نامه ها، اهداف و برنامه ها اگر با سختگیری همراه باشد باعث ورود خسارات و ضرر جبران ناپذیری از نظر مالی و عاطفی به سازمان می شود.  یک مدیر سختگیر باعث بروز فساد اخلاقی در سازمان خواهد شد. به لطف شدت مکزیمایزر سازمان دچار غیبت گویی، تهمت روایی، دروغ و ریا می شود و عملا از اهداف و برنامه های اصلی سازمان عقب می افتد. حتی برنامه های انضباتی هم اگر با سخت گیری شدید همراه باشد باعث ریزش و نارضایتی کارکنان آن سازمان ( به جز سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ) خواهد شد.

افراد دارای  خصوصیات مکزیمایزر در برخورد با فرزندان خود ویژگی های چون قاطع ،متوقع ، کارآمد ،جسور ،تکلیف محور، سلطه گر ،سخت گیر ،انعطاف ناپذیر ، جدی، تحکم کننده دارند.

خصوصیات اخلاقی افراد دارای حداکثر مکزیمایزر شامل موارد زیر است :

 • منفعت طلب
 • خودخواه
 • شاکی
 • سرزنش گر
 • احساس قربانی بودن

خصوصیات افراد سهل گیر ( رضایت بخش )

هربرت سایمون، اقتصاددان برنده جایزه نوبل ایالات متحده، مفهوم رضایت بخش را در مقاله خود در سال 1959 با عنوان انتخاب منطقی و ساختار محیط معرفی کرد. سیمون بر این باور بود که وقتی تصمیمی رضایت بخش گرفته می شود، این تصمیم باعث حفظ موفقیت ناشی از آن تصمیم می شود، سپس گزینه‌های بهتر خود را برای یافتن روشی که نیازهایشان را آسان تامین کند به کار می گیرند.

سهل گیر ( رضایت‌دهنده ) فردی با خصوصیات عمل‌گرایی است که بر اساس برآورده کردن الزامات به موقع تصمیم می‌گیرد، راه‌حل «به اندازه کافی خوب» را پیدا می‌کند و ادامه می‌دهد. این کلمه، مصداق واژه‌های راضی و بسنده است. افراد دارای درجه سهل گیر به جای راه حل بهینه، به دنبال یک نتیجه رضایت بخش یا کافی هستند.

رضایت بخش متضاد مکزیمایزر است. مکزیمایزر در هر تلاشی به دنبال نتیجه مطلوب با تاخیر هستند. چرا که دنبال «به اندازه کافی خوب» نبوده و دنبال راه کارهای ایده آل و خاص می‌گردد. اینکار باعث تحلیل قوا و هدر رفت منابع خود و دیگران می شود.

مطالعات متعدد نشان داده است که رضایت‌بخش‌ها افراد شادتری هستند.  والدینی که از این سبک پیروی می کنند دارای ویژگی های پذیرا، حامی، مودب،متواضع، همرنگ و همنوا، صبور، سازگار و دلگرم می باشند.

خصوصیات اخلاقی افراد دارای سهل گیر یا رضایت بخش شامل موارد زیر است :

 • قابل اعتماد
 • قابل احترام
 • مسئولیت پذیر
 • دارای عدل و انصاف
 • دلسوز
 • تابع

تفسیر تست هوش مکزیمایزر

 • از عدد 13 تا عدد 52 به عنوان فردی دارای خصوصیات سهل گیر ( راضی کننده )

 • از عدد 52 تا عدد 91 فردی دارای خصوصیات مکزیمایزر ( سخت گیر )