برای تعیین مقدار استرس خود در ستون ” تعداد دفعات درسال” ، تعداد دفعاتی که آن موقعیت در طول یک سال جاری برای شما رخ داده را وارد نمایید. برای آشنایی بیشتر با این آزمون ویدئوی پایین آزمون را مشاهده نمایید و برای افزایش اطلاعات خود در هوش هیجانی و آشنایی با آزمونهای دیگر و تحلیل آنها ، در دوره هوش هیجانی شرکت نموده و یا محصول ویدئویی آن را خریداری نمایید.

ردیف موقعیت ضریب تعداد دفعات در سال
1 فوت همسر 100
2 طلاق 73
3 متارکه (جدا زندگی کردن از همسر) 65
4 تعداد دفعاتی که زندان رفته اید 63
5 فوت یکی از بستگان نزدیک 63
6 بیماری یا جراحت حاد 53
7 ازدواج 50
8 اخراج از کار 47
9 آشتی با همسر 45
10 بازنشستگی 45
11 تغییر بزرگ در وضعیت سلامتی یکی از اعضای خانواده 44
12 حاملگی 40
13 مشکلات جنسی 39
14 اضافه شدن عضو جدید به خانواده 39
15 تغییرات جدی کسب و کار 39
16 تغییر بزرگ در وضعیت اقتصادی 38
17 مرگ دوست نزدیک 37
18 تغییر اساسی در حوزه کاری 36
19 تعداد دفعات دعوا و مشاجره با شریک عاطفی 35
20 وام بالای 1 میلیارد تومان 31
21 ریجکت شدن برای دریافت وام 30
22 تغییرات جدی در شرح وظایف 29
23 ترک کردن خانه و خانواده توسط پسر یا دختر شما 29
24 مشکلات و دعوا با خانواده همسر 29
25 موفقیت خیلی بزرگ شخصی 28
26 شروع به کار یا توقف نمودن کار توسط همسر 26
27 شروع یا پایان تحصیلات 26
28 تغییرات جدی در محیطی که در آن زندگی می کنید 25
29 ترک عادات شخصی 24
30 تعداد دعواها با رئیس 23
31 تغییر بزرگ در ساعات کاری یا شرایط محیط کار 20
32 تغییر محل سکونت یا محل تحصیل 20
33 تغییرات جدی در تفریحات و سرگرمی 19
34 تغییرات اساسی در فعالیت های مذهبی 19
35 تغییرات جدی در فعالیت های اجتماعی ... 18
36 قرض یا وام کمتر از 100 میلیون تومان 17
37 تغییر بزرگ در ساعات خواب 16
38 تغییر در تعداد مهمانی های خانوادگی و دور همی ها 15
39 تغییرات بزرگ در عادات غذایی (رژیم، ...) 15
40 تعطیلات بیشتر از یک هفته 13
41 تخلف های جزئی (سرعت غیر مجاز، ...) 11
   
 
بین صفر تا 150 : استرسی ندارید یا بسیار پایین است. و نشانه های فیزیکی استرس دیده نمی شود.
بین 150 تا 350 : 25% احتمال دارد در شما نشانه های فیزیکی استرس دیده شود.
بین 350 تا 1000: 50% احتمال این وجود دارد که نشانه های فیزیکی همانند زخم معده، بی خوابی، حالت های عصبانیت، خشم و … دیده شود
بالای 1000 : 75% احتمال استرس شدید و نشانه های فیزیکی آن وجود دارد.