آزمون کهن الگوها

برای شروع آزمون، لطفا موارد زیر را به دقت تکمیل نمایید

توصیه های قبل از شروع آزمون :

اگر شما هنوز در موقعیتی نیستید که ازدواج کردید یا در کاری مشغول نیستید یا هنوز فرزندی ندارید صرفا در پاسخ به این سوالات سعی کنید نزدیکترین حالت که ممکن است در آینده برای شما اتفاق بیافتد انتخاب کنید. سایر گزینه ها مربوط به به سنجش ویژگی های شخصیتی شما و آندسته از رفتار و خصوصیاتی که دارید یا دیگران توقع آن را از شما دارند را هست.

تست کهن الگو

کهن الگو یک آزمون سنجش شخصیتی در قالب 8 تیپ شخصیتیی مردانه و 7 تیپ شخصیتی زنانه است. هر کدام از این شخصیت ها دارای رفتار و توانمندی و نیز علایق و سبک زندگی مختص به خود هستند که با پاسخ به سوالات آن می توانید قالب شخصیتی خود را پیدا کنید.

تمام تیپ های شخصیتی از الگوهای باستانی الهام گرفته است که شامل آتنا، آرتمیس، دیمیتر، هرا، پرسفون، آفرودیت و هستیا برای مردان و آرس، آپولو، زئوس، هادس، دیونوسوس، پوزیدون، هرمس و هفاسیتوس برای تیپ های زنانه است.

تست کهن الگو کمک می‌کند تا استعداد و شخصیت های سرکوب شده خود در طول زندگی را شناخته و با روش های اصولی نسبت به تقویت آنها اقدام کنید. تمام الگوهای تست کهن الگو در برگیرنده تمام ابعاد زندگی فردی و شغلی شما را شامل می شود.

برای شناخت بهتر الگوهای شخصیتی باستانی خود مقاله تست کهن الگو چیست؟ را مطالعه کنید.