Psychological and occupational test

تست های روانشناسی و شغلی

آیا میخواهید حرفه ای باشید؟ آیا برای یک جهش بزرگ در زندگی خود آماده اید؟ با شرکت در تست های روانشناسی با شخصیت واقعی خود آشنا شوید.

تست روانشناسی شغل چیست؟

به سنجش عمیق میزان مهارت فردی و توانایی افراد بر اساس عملکرد، پتانسیل و شخصیت برای به عهده گیری یا انجام کاری، تست روانشناسی  شغل می گویند. این ابزارها با استفاده از علم روانشناسی به کارفرمایان کمک می کند به صورت آگاهانه تری بتوانند افرادی که بیشترین تطابق با وضع شغلی خود را دارند استخدام نمایند.

همچنین افرادی که جویای کار هم هستند می توانند با انجام تست های روانشناسی شغلی به میزان مهارت خود در قبول مسئولیت پذیری شغلی پی برده و شغل دلخواه خود را آگاهانه انتخاب کنند. تمام تست و آزمون های استخدام شغلی با توجه به ارزیابی ذهنی و رفتاری افراد به صورت کاملا بی طرفانه تنظیم و در دسترس قرار دارد. 

تست های روانشناسی نظیر تست شخصیت شناسی، تست هوش هیجانی بار آن، تست هوش IQ، تست گاردنر، تست تله های زندگی و غیره به صورت عینی برای کارفرمایان و افراد قابل مشاهده است. انجام تست های روانشناسی شغلی تا 70 درصد بخشی از فاکتورهای مهم در استخدام افراد در سازمان ها تبدیل شده است.

به توجه به اینکه استخدام کنندگان به دلیل هزینه ای که انجام خواهند داد دنبال افرادی هستند تا بتوانند اهداف سازمانی خود را بر اساس روش های مدیریتی و تیم سازی جلو ببرند و تست روانشناسی شغلی باعث می شود تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

 

تست روانشناسی شغلی چه مواردی را مورد ارزیابی قرار می دهد؟

تمام تست های روانشناسی ابزاری برای اندازه گیری میزان عوامل روان شناختی افراد نظیر خصوصیات منفی و مثبت افراد، توانایی رفتاری و ذهنی،ارزشها و استعداد ها و نیز اولویت های زندگی افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد. تمام پرسش و سوالاتی که در تست روانشناسی شغلی به صورت چند جوابی یا با پاسخ بله و خیر انجام می شود نسبی بوده و نمی توان به صورت کاملا صد در صد به افراد نسبت داد.

برخی از خصوصیات و رفتارهای افراد به صورت سنتی با فرم ساده استخدامی قابل شناخت و ارزیابی نیست لذا لازم است تا بر اساس سوالات و آزمون هایی که توسط میلیون ها نفر مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شده است شناخت. تست روانشناسی شغلی به مدیران کمک می‌کند با خصوصیات روانی و مخفی افراد که ذاتی است آشنا شوند.
تحلیل و ارزیابی شغلی تنها در صورتی درست مقدور است که خود مصاحبه کننده نیز از مهارت کافی برای تحلیل و تفسیر از روی زبان بدن ، مذاکره و گفتگو ، سخنوری و فن بیان برخوردار باشد.
تست روانشناسی به صورت آنلاین می تواند برای متقاضیان استخدام از راه دور نیز انجام شود. همچنین دلایلی موثقی را ایجاد میکند تا حد مشخصی قابل پیش بینی بودن افراد را مشخص می‌کند.
 

عوامل زیر بخشی از نتایج آشکار انجام تست روانشناسی شغلی محسوب می شود :

 • ویژگی‌های شخصیتی
 • توانایی تحمل فشارهای کاری
 • حفظ آرامش در بحران
 • کمک به دیگران
 • خودمحور/ مردم‌محور
 • مهارت‌های فضایی (Spatial skills)
 •  توانایی انجام دقیق وظایف تکراری
 •  توانایی تمرکز
 • متقاعدکننده/ پرخاشگر
 • توانایی انجام هم‌زمان چند کار.
 •  مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی
 •  تعهد به کار
 • مهارت‌های رهبری
 •  پیروی از ساختار سازمانی
 •  توجه به جزئیات
 •  محاسبات پیچیده با اعداد
 • مهارت‌های ذاتی
 • درون‌گرا/ برون‌گرا
 • استناد به خود/ استناد به اوبژه (Object referral) 
 • درک بُعد، فضا و جهت
 • توانایی کار هم‌سو با دیدگاه شرکت