۱
اگر بالاترین استانداردها را برای خودم تعیین نکنم، احتمالاً یک فرد درجه دو خواهم بود
۲
اگر اشتباه کنم، مردم احتمالا کمتر به من فکر خواهند کرد
۳
اگر نمی توانم کاری را واقعاً خوب انجام دهم، انجام آن اصلاً فایده ای ندارد
۴
اگر اشتباهی مرتکب شوم ناراحت می شوم
۵
اگر به اندازه کافی تلاش کنم، باید بتوانم در هر کاری که تلاش می کنم برتر باشم
۶
نشان دادن ضعف یا رفتار احمقانه برای من شرم آور است
۷
من نباید یک اشتباه را بارها تکرار کنم
۸
یک عملکرد متوسط مسلماً برای من رضایت بخش نیست
۹
شکست در چیزی مهم به این معنی است که من کمتر آدمی هستم
۱۰
اگر خودم را سرزنش کنم که نتوانستم انتظاراتم را برآورده کنم، به من کمک می کند تا در آینده بهتر عمل کنم

کمال گرایی چیست؟

کمال گرایی یک مفهوم حیاتی در روانشناسی است که بسیاری از عوامل موثر بر زندگی روزمره و تحصیلی را شامل می شود. بسیاری از محققان سعی کرده اند با استفاده از آزمون 10 سوالی که به آن 10 وجه شخصیتی گفته می شود میزان کمالگرایی و واقع گرایی افراد را اندازه گیری کنند.