لطفا به سوالات زیر به دقت پاسخ دهید. سپس در انتهای این صفحه، روی دکمه مشاهده نتیجه بزنید.

1 - من آدم نگرانی نیستم.
2 - من بیشتر افرادی را که می شناسم دوست دارم.
3 - من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.
4 - من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم.
5 - من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم ، مشهورم.
6 - من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
7 - من معمولا از جمعیتهای بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز می کنم.
8 - مسائل و مطالب مربوط به هنر و زیبا شناسی برای من اهمیت چندانی ندارند .
9 - من آدم حیله گر و مکاری نیستم.
10 - من ترجیح می دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.
11 - من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.
12 - من آدمی مسلط ، قوی و قاطع هستم.
13 - بدون هیجانات قوی ، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.
14 - بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود محور می دانند.
15 - من سعی می کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم.
16 - من در معامله با مردم همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم.
17 - من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم.
18 - من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی می کنم.
19 - من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم.
20 - من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.
21 - من به ندرت در کارها زیاده روی می کنم.
22 - من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.
23 - من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.
24 - من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیتهای خودم بدم نمی آید.
25 - من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.
26 - من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.
27 - من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.
28 - من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش دهند ، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکری بیشتر آنان خواهد شد.
29 - رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود آگاهی بیشتری داشته باشند.
30 - در طی سالها، من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.
31 - من به آسانی دچار ترس می شوم.
32 - من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی برم.
33 - من سعی می کنم همه افکارم را در راستای واقعیتها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود داری می نمایم.
34 - من معتقدم اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.
35 - من مسئولیتهای اجتماعی از قبیل رای دادن را خیلی جدی نمی گیرم.
36 - خلق و روحیه من بیشتر وقتها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی رود.
37 - من دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند.
38 - من بعضی مواقع در موسیقی ای که گوش می دهم غرق می شوم .
39 - اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم.
40 - من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می دارم.
41 - من بعضی وقتها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
42 - من گاهی نمی توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم.
43 - من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوی می شوم.
44 - من سعی می کنم با همه افرادی که ملاقات می کنم، رفتاری مودب و با نزاکت داشته باشم.
45 - گاهی من آن طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم.
46 - من وقتی با افراد دیگری هستم به ندرت احساس خجالت می کنم.
47 - من وقتی کاری را انجام می دهم ، آن را با علاقه با تمام علاقه و سرعت انجام می دهم.
48 - من فکر می کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمیها و کارهای ذوقی جدید جالب است.
49 - در مواردی که لازم باشد، من می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم.
50 - من دارای اهداف و روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.
51 - مقاومت در برابر خواستها و هوسهای آنی برای من آسان نیست .
52 - من از گذراندن تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پر هیجان لذت نمی برم.
53 - من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاری بی فایده و کسل کننده می دانم.
54 - من ترجیح می دهم که در مورد خودم و موقعیتهایم حرفی نزنم.
55 - من قبل از شروع به هر کاری مقدار زیادی وقت تلف می کنم.
56 - احساس می کنم قادر هستم با بسیاری از مشکلات خود کنار بیایم.
57 - من بعضی وقتها حالات شادی یا نشاط بسیار شدیدی را تجربه ( اخساس) کرده ام.
58 - من معتقدم که قوانین و سیاستهای اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهای یک دنیای در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند.
59 - من از لحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر و بی گذشت هستم.
60 - من قبل از این که تصمیمی بگیرم ، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می کنم.
61 - من به ندرت احساس ترس و اضطراب می کنم.
62 - من به آدمی خونگرم و خوش رو معروف هستم.
63 - من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.
64 - من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود ، از آدم سوء استفاده خواهند کرد.
65 - من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه می دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می کنم.
66 - من به آدم جوشی و عصبی معروف هستم.
67 - من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.
68 - تماشای صحنه های (رقص) باله یا رقصهای جدید مرا خسته و کسل می کند.
69 - من حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را گول بزنم.
70 - من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم.
71 - من به ندرت افسرده و غمگین می شوم.
72 - من غالبا در گروههایی که عضو بوده ام سمت رهبری را بر عهده داشته ام.
73 - احساس و عاطفه ای که اشیای مختلف در من ایجاد می کنند برایم مهم است.
74 - بعضی افراد فکر می کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم.
75 - من بدهی های خود را به موقع و به طور کامل می پردازم.
76 - بعضی وقتها طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم.
77 - ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است.
78 - وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم ، به همان روش می چسبم و ادامه می دهم.
79 - در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است.
80 - هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای از رفتارهای خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می گذارم.
81 - مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.
82 - من بعضی وقتها کارهایی را انجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است.
83 - من از حل مساله های مشکی یا معما لذت می برم.
84 - من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می دانم.
85 - آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسئولیت های خود را به انجام می رسانم.
86 - بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می کنم که دارم از هم می پاشم.
87 - من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.
88 - من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم.
89 - هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است.
90 - گهگاه من اول عمل می کنم و بعد می اندیشم.
91 - من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم.
92 - بیشتر مردم مرا فردی کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می دانند.
93 - من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم.
94 - فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم ، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.
95 - من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیتهای مختلف حاضر می شوم.
96 - بیشتر مردم مرا آدمی زود رنج و بداخلاق نمی دانند.
97 - اگر برای مدت طولانی تنها باشم ، واقعا احساس می کنم به افراد دیگر نیازمند هستم.
98 - نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می بینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است.
99 - کاملا صادق و درستکار بودن برای تجارت و کاسبی خوب نیست.
100 - دوست دارم هر چیزی را در جای مخصوص آن نگهدارم تا جای آن را به خوبی بدانم.
101 - من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدید شده ام .
102 - در جلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنند.
103 - به ندرت به احساس آنی خودم توجه می کنم.
104 - من غالبا سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم.
105 - من گاهی دربازی شطرنج یا ورزش تقلب می کنم.
106 - اگر مردم مرا دست بیاندازند و مسخره کنند من زیاد احساس ناراحتی و خجالت نمی کنم.
107 - من اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و توان هستم.
108 - من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.
109 - من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می کنم.
110 - من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.
111 - وقتی به غذای مورد علاقه ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می خورم.
112 - من معمولا از تماشای فیلمهای منزجر کننده یا وحشتناک خودداری می کنم.
113 - بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می کنند من علاقه ام را از دست می دهم.
114 - من سعی می کنم آدم افتاده و فروتنی باشم.
115 - من به زحمت می توانم خود را وادار به کاری کنم که باید انجام دهم.
116 - من در مواقع اضطراری می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم.
117 - من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می کنم.
118 - من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است.
119 - من در مورد آدمهایی که در خیابانها گدایی می کنند هیچ گونه اخساس همدردی نمی کنم.
120 - من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهای آن را مورد توجه قرار می دهم.
121 - من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می کنم.
122 - من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
123 - من از تمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا ” رویا در بیداری” و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می برم و به این رویاها اجازه می دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند.
124 - هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء ظن می کنم.
125 - من به خاطر درستی قضاوتم به خود می بالم.
126 - من اغلب نسبت به افرادی که با آنها سروکار دارم احساس تنفر و بیزاری می کنم.
127 - من کارهایی را ترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.
128 - شعر تاثیر چندانی روی من ندارد.
129 - از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم متنفرم.
130 - به نظر نمی رسد که هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.
131 - هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادی پیش بیاید من خودم را سرزنش می کنم.
132 - افراد دیگر اغلب در تصمیم گیری خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می کنند.
133 - هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می دهد.
134 - من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم.
135 - همیشه وقتی قول انجام دادن کاری را می دهم مردم می توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند.
136 - من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.
137 - من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم.
138 - ترجیح می دهم وقتم را در محیط های مانوس و آشنا بگذرانم.
139 - وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می کنم او را ببخشم و فراموش کنم.
140 - من احساس نمی کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم.
141 - من به ندرت در مقابل خواسته های آنی خود تسلیم می شوم.
142 - من ترجیح می دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است.
143 - من از سرو کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می کند لذت می برم.
144 - من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم.
145 - وقتی کاری را شروع می کنم معمولا همیشه آن را به اتمام می رسانم.
146 - غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی برای من مشکل است.
147 - من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمی دانم.
148 - من معتقدم که وفاداری به آرمان ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از “آزادمنشی” و ” بی تعصب بودن” اهمیت دارد.
149 - نیازهای انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شود.
150 - من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می دهم.
151 - من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند.
152 - لبخند زدن به افراد غریبه و برقراری ارتباط با آنها برای من آسان است.
153 - هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال پردازی می رود معمولا خودم را به کاری مشغول می کنم و به جای خیال پردازی ، حواسم را روی آن کار متمرکز می سازم.
154 - واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم.
155 - من ظاهرا در هیچ کاری موفق نمی شوم.
156 - من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می شوم.
157 - ترجیح می دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در سک کلبه جنگلی دور افتاده.
158 - انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز هستند.
159 - بعضی وقتها مردم را با چرب زبانی و تقلب به انجام دادن کارهای مورد نظر خودم وادار می کنم.
160 - من معمولا آدمی کم رو و زیاد سختگیر و پرتوقع هستم.
161 - من نسبت به خودم نظری منفی دارم.
162 - ترجیح می دهم دنبال کارهای خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم.
163 - به ندرت متوجه خلق و عواطفی می شوم که محیط های مختلف به وجود می آورند.
164 - بیشتر مردمی که می شناسم مرا دوست دارند.
165 - من دقیقا از اصول اخلاقی پیروی می کنم.
166 - من در حضور روسای خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می کنم.
167 - من معمولا در حال عجله به نظر می رسم.
168 - بعضی مواقع تنها برای این که کار تازه ای انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می دهم.
169 - اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده ام جواب او را با دعوا بدهم.
170 - من تلاش می کنم تمام چیزهایی را که می توانم ، به دست آورم ( کسب کنم).
171 - من گاهی آنقدر غذا می خورم که بالا می آورم.
172 - من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهای خطرناک دیگر ایجاد می کند.
173 - من علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم.
174 - من احساس می کنم که مزیتی یر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد).
175 - وقتی در اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می شوم تمایل پیدا می کنم طرح دیگری را شروع کنم.
176 - در یک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودم را کنترل و اداره کنم.
177 - من آدم خوش مشرب شاد و با روحیه ای هستم.
178 - من خود را آدمی با سعه صدر می دانم که می تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید.
179 - من معتقدم که همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند.
180 - من به ندرت تصمیمی عجولانه می گیرم.
181 - در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهای کمتری می ترسم.
182 - من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادی دارم.
183 - بچه که بودم هرگز از بازیهایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی بردم.
184 - من معمولا در مورد افراد دیگر خوشبین هستم.
185 - من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم.
186 - بعضی وقتها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده ام.
187 - معمولا معاشرت و گردهمایی های اجتماعی برای من ناخوشایند و کسل کننده هستند.
188 - بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می گیرد.
189 - من بعضی وقتها با اعمال زور یا تملق و خوش آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهای مورد نظرم وادار می کنم.
190 - من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم.
191 - بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می آید.
192 - در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می زنم.
193 - هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، برای من آسان است.
194 - من خودم را آدم خیّر و نیکوکاری می دانم.
195 - من سعی می کنم کارهای خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی برای انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید.
196 - اگر در مورد فردی حرف بدی زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می توانم بار دیگر به روی او نگاه کنم.
197 - همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می شود.
198 - در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل ها را امتحان کرده و به درستی شناخته ام.
199 - من آدم کله شق و سرسختی هستم.
200 - سعی می کنم همه کارهای خودم را به بهترین نحو انجام دهم.
201 - من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می دهم و بعدا پشیمان می شوم.
202 - من از رنگهای روشن و لباسهای پر زرق و برق خوشم می آید.
203 - من کنجکاوی فکری زیادی دارم.
204 - من ترجیح می دهم از دیگران تمجید تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم.
205 - آنقدر خرده کاری برای انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می گیرم.
206 - در شرایطی که به نظر می رسد همه چیز به طور غلط پیش می رود، من بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم.
207 - من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی چون “فوق العاده” یا “جنجالی” استفاده می کنم.
208 - فکر می کنم اگر شخصی در سن ۲۵ سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد.
209 - نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردی می کنم.
210 - من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم.
211 - بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می آیند.
212 - من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می کنم.
213 - من نمی توانم اجازه دهم افکارم در هر جهتی که می خواهند سیر کنند.
214 - من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتقاد دارم.
215 - من در کار خود فردی موثر و کارآمد هستم.
216 - حتی آزردگیه و ناراحتی های خیلی کوچک می توانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند.
217 - من از میهمانیهای بزرگ . پر جمعیت لذت می برم.
218 - من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تخیلات تاکید می کنند بیشتر لذت می برم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان می کنند.
219 - من از زیرکی خودم در کنترل و اداره مردم به خود می بالم.
220 - من وقت زیادی را برای پیدا کردن اشیایی که در جایی اشتباهی گذاشته ام ،می گذرانم.
221 - بیشتر وقتها که کارها طبق نقشه پیش نمی روند یا اشتباه از آب در می آیند احساس دلسردی می کنم و می خواهم آنها را ناتمام رها کنم.
222 - قبول مسئولیت اداره یا رهبری یک موقعیت برای من آسان نیست.
223 - اشیای غیرعادی از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکانهای دور می توانند احساسات و عواطف شدیدی را در من ایجاد کنند.
224 - اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست آنها این کار را انجام می دهم.
225 - من واقعا باید مریض باشم تا یک روز بر سر کار حاضر نشوم.
226 - وقتی آشنایان من کار احمقانه ای را انجام می دهند ، به جای آنها مت احساس خجالت می کنم.
227 - من شخص بسیار فعالی هستم.
228 - من وقتی به جایی می روم از همان مسیر همیشگی استفاده می کنم.
229 - من اغلب با اعضای خانواده و همکارانم بگو مگو ندارم.
230 - من از جمله افراد ” معتاد به کار” هستم که نمی توانند هرگز بیکار بنشینند.
231 - من همیشه می توانم احساساتم را کنترل کنم.
232 - در حوادث ورزشی دوست دارم جزیی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم.
233 - من علائق فکری وسیع و متنوعی دارم.
234 - من آدم مهم و برتری هستم.
235 - من آدم بسیار با نضباطی هستم و می توانم خود را خوب کنترل کنم.
236 - من از لحاظ عاطفی فردی کاملا باثبات و متعادل هستم.
237 - من زود خنده ام می گیرد.
238 - به عقیده من فسفه جدید ” آزادی فردی” فلسفه قابل قبولی نیست.
239 - ترجیح می دهم دیگران مرا فردی دل رحم و خطا بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجرای عدالت.
240 - من قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم.
نمره خام نمره T
N
N1
N2
N3
N4
N5
N6
نمره خام نمره T
E
E1
E2
E3
E4
E5
E6
نمره خام نمره T
O
O1
O2
O3
O4
O5
O6
نمره خام نمره T
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
نمره خام نمره T
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6