کادوی ولنتاین خود را انتخاب کرده اید؟

نظرتون چیه امسال یه کادوی متفاوت بدید؟

کادویی که غیر از اینکه موندگاره میتونه به روابط احساسی و مهارتهای فردی شما کمک کنه و حتی نگرش شما را نسبت به محیط و افراد عوض کنه!

محصول ویدئویی هوش هیجانی و مدیریت احساسات، مدرس دکتر یحیی علوی