تحلیل اقتصاد ایران از نظر دکتر یحیی علوی

بررسی اتفاقات، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی در سال ۹۹ توسط دکتر علوی

بررسی اتفاقات، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی در سال ۹۹ توسط دکتر علوی

برای مشاهده رایگان وبینار، فرم زیر را پر کنید