دوره های آموزشی مدرسه کسب و کار آیا

با کلیک روی دکمه های زیر می توانید تمام دوره های حضوری و غیر حضوری که بصورت های ویدئو آنلاین، و صوت ارائه شده اند را ملاحظه بفرمایید.

دوره آموزش آنلاین mba

دوره جامع MBA - تخصصی فروش

  • 248 ساعت آموزش تخصصی
  • مشتمل بر 21 دوره
  • مدرس : دکتر یحیی علوی
  • دارای مدرک معتبر
دوره آموزش آنلاین dba

دوره جامع دکتری راهبردی کسب و کار

  • 192 ساعت محتوای تخصصی
  • مشتمل بر 12 دوره
  • با اساتید به نام این حوزه
  • دارای مدرک معتبر