جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد قوانین دوره‌های آموزشی اینجا کلیک کنید.

تقویم آموزشی - 1402

دوره های حضوری مدرسه کسب و کار آیا

نام دوره

نام مدرس

مدت دوره

روز برگزاری

تاریخ شروع

(فقط 35 نفر)

دكتر یحیی علوی

200 ساعت

سه روز متوالی در هر ماه

21 تیر

(فقط 35 نفر ، دارای بوت کمپ آموزشی )

دكتر یحیی علوی

55 ساعت

1 روز در ماه

پنجشنبه ها

29 تیر

(فروش 1 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

1 مرداد

(فروش 2 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یکشنبه ها

22 مرداد

بوت کمپ توانمند سازی مدیران

دكتر یحیی علوی

8 ساعت

دو شب و سه روز

8 شهریور

(فقط 35 نفر ، دارای بوت کمپ آموزشی )

دكتر یحیی علوی

96 ساعت

1 روز در ماه

جمعه ها

7 مهر

(مهارت فردی 1 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

9 مهر

(مهارت فردی 2 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

30 مهر

(مهارت فردی 3 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

21 آبان

(فروش 5 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

12 آذر

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

10 دی

(مهارت فردی 4 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

1 بهمن

(مهارت فردی 5 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها و سه شنبه ها

24 بهمن

(مهارت فردی 6 )

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

13 اسفند

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.

  • تاریخ شروع و زمان‌های برگزاری کلاس‌ها بر اساس وضعیت فعلی بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت می‌باشد. در صورت تغییر بخشنامه‌ها امکان تغییر در زمان برگزاری جلسات می‌باشد.

  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.

با ما تماس بگیرید.