تقویم آموزشی موسسه آیا

لوگو آیا

تقویم آموزشی - 1401

مدرسه کسب و کار آیا

نام دوره

نام مدرس

مدت دوره

روز برگزاری

تاریخ شروع

از حال بد به حال خوب

هوش هیجانی 2

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

( 19:30 - 15:30 )

تکمیل ظرفیت حضوری

مدیریت روابط اجتماعی

هوش هیجانی 3

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

( 19:30 - 15:30 )

تکمیل ظرفیت حضوری

بهترین ورژن من

مهارت فردی 1 (1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

( 19:30 - 15:30 )

مهندسی فروش

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

پنج شنبه ها

( 17:00 - 13:00 )

سخنوری و فن بیان

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

( 19:30 - 15:30 )

از من به ما شدن

مهارت فردی 2 (1)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

مدیریت فروش

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

پنج شنبه ها

( 19:00 - 15:00 )

شکاف فکر و عمل

مهارت فردی 1 (2)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

بلوغ عاطفی

مهارت فردی 2 (2)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

هدف گذاری

مهارت فردی 1 (3)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

با هم برای همیشه

مهارت فردی 2 (3)

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

سه شنبه ها

فروشندگی حرفه ای

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

( 19:30 - 15:30 )

نهایی سازی فروش

دكتر یحیی علوی

12 ساعت

3 جلسه

یک شنبه ها

  • تمامی کلاس‌های حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فواصل اجتماعی برگزار می‌گردد.

  • تاریخ شروع و زمان‌های برگزاری کلاس‌ها بر اساس وضعیت فعلی بیماری کرونا و بخشنامه های وزارت بهداشت می‌باشد. در صورت تغییر بخشنامه‌ها امکان تغییر در زمان برگزاری جلسات می‌باشد.

  • محل برگزاری قبل از تشکیل کلاس اعلام می گردد.

با ما تماس بگیرید.

آدرس: ضلع جنوبی بلوار میرداماد، بین میدان مادر و خیابان شریعتی، خیابان رودبار غربی، بن بست کمال، پلاک ۳