با BATNA شاه کلید مذاکره آشنا شوید!!!

فنون مهم مذاکره را در 40 دقیقه ویدیوی آموزشی رایگان بیاموزید.

آشنایی با BATNA، محدوده ZOPA و چانه زنی حرفه ای

برای مشاهده رایگان ویدیو فرم زیر را پر کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .