درباره دکتر امیر سودبخش :

  • دانش آموخته رشته حسابداری در مقطع دکترا.
  • مدرس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دوره های ضمن خدمت در نهادهای مالی و شرکت های تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و چند منظوره.
  •  معاون مالی و عضوهیات عامل بانک آینده.
  • حضور در 34 همایش تخصصی مالی و بانکی، بالغ بر 400 ساعت.
  • ارائه 8 مقاله و سخرانی در حوزه حسابداری مدیریت و بانکداری.
  • عضو انجمن حسابدارن خبره ایران و انجمن حسابرسان داخلی ایران و دارنده رتبه A  دوره عالی حسابرس مستقل.
  • طراح و مجری پیاده سازی  نظام مالی برای نهاد­های مالی و سایر شرکت­ها شامل: خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و چند منظوره.
  • عضوکمیسیون مالی درکانون بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی به نمایندگی از بانک آینده.
  • نماینده بانک آینده در ” کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)”.