دکتر علی صادقین

مشاور اقتصادی، مطالعه بازار، تامین مالی

 • مشاور اقتصادی، مطالعه بازار، تامین مالی
 • دکترای اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناس ارشد اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران
 • کارشناس اقتصاد بازرگانی از دانشگاه تبریز
 • دکتری اقتصاد نفت و گاز (دانشگاه علامه طباطبایی)
 • ۱۰سال سابقه تدریس در موسسات و مراکز عالی.
 • تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی سازمان انرژی اتمی
 • مدرس دوره های توسعه اقتصادي – پول، ارز و بانکداري، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تجارت و مالیه بین الملل
 • مدرس دوره های ارزيابي طرح هاي اقتصادي و تحليل بازار
 • مولف کتاب بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر علی صادقین

جوایز و افتخارات

 • برترین کتاب در حوزه بهره وری سازمان ملی بهره وری
 • برترین پایان نامه دانشجویی در حوزه مالیات

 • تالیف کتب

 • تالیف کتاب بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز
 • تالیف کتاب آزمون اصول بازار سرمایه
 • تالیف کتاب اقتصاد خرد و کلان ویژه آزمون بازار سرمایه