آزمون شخصیت شناسی نئو (NEO)
۱ - من آدم نگرانی نیستم.
۲ - من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند
۳ - من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم
۴ - من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم
۵ - من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم
۶ - من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم
۷ - من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با انها را کار آسانی می دانم
۸ - من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم
۹ - من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم
۱۰ - من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند
۱۱ - وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم
۱۲ - من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم
۱۳ - نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است
۱۴ - بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند
۱۵ - من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم
۱۶ - من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم
۱۷ - من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم
۱۸ - من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.
۱۹ - من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم
۲۰ - من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم
۲۱ - حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم
۲۲ - من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد
۲۳ - خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد
۲۴ - معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم
۲۵ - من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم
۲۶ - من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم
۲۷ - من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم
۲۸ - من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم
۲۹ - من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند
۳۰ - من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم
۳۱ - من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم
۳۲ - من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم
۳۳ - من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند
۳۴ - بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند
۳۵ - من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم
۳۶ - اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم
۳۷ - من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم
۳۸ - من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم
۳۹ - بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم
۴۰ - وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم
۴۱ - اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم
۴۲ - من آدم خوش بینی نیستم
۴۳ - گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم
۴۴ - من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم
۴۵ - گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم
۴۶ - من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم
۴۷ - همه زندگی و کارهای من با سرعت طی مسی شوند
۴۸ - من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم
۴۹ - اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم
۵۰ - من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند
۵۱ - من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند
۵۲ - من شخص بسیار فعالی هستم
۵۳ - من خیلی کنجکاوم
۵۴ - من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم
۵۵ - به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم
۵۶ - بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم
۵۷ - من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم
۵۸ - من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم
۵۹ - اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم
۶۰ - من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد
روان نژندی
برون گرایی – درون گرایی
اشتیاق به تجارب تازه
توافق پذیری
مسئولیت پذیری